X
تبلیغات

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس

صفحه اول تماس با ما RSS
نمونه سوالات پیام نور- نکته های ناب درسی پیام نور-اخبار پیام نور-همه چیز در مورد دانشگاه پیام نور هست . ***حتما کلیک کنین***
من مسلم اسماعیلی در سال 1372/04/28در روز یکشنبه در شهر تبریز دیده به جهان گشودم هدفمون از ایجاد این وبلاگ کمک هرچند اندک به دوستان عزیز میباشد در این وبلاگ همه چی در مورد دانشگاه پیام نور هست امیدواریم با نظرات و پیشنهادهای محترمتون در هرچه بهتر شدن وبلاگ کمکمون کنین مرسی از تمام کسایی که به وبلاگ سر میزنن و نظر میدن

*** با نظراتتان خوشحالمان کنید***
***راه ارتباط منو شما***09384047774

***ایمیل***moslemesmaili1372@gmail.com
مسلم اسماعیلی جمعه ۲۷ تیر ۱۳۹۳ - ۱۲:۵۵ نظر(1)

                به نام انکه جان را فکرت اموخت                             20سوال تستی همراه با پاسخنامه                                       1-بزرگترین جز تولید ناخالص ملی کدام گزینه میباشد؟                                                                                                       1-مصرف×      

2-موجودی انبار                                          

3-مخارج دولت                                                                        

4-موجودی سرمایه                                                                 

2- همه موارد از بحثهای اقتصاد کلان است به جزء...           

1-تورم                                                                                     

2-قیمت گندم×                                                                       

3-بیکاری                                                                                 

4-اشتغال                                                                               

3-دامد-ثروت-موجودی سرمایه به ترتیب متغیرهای...،...،...میباشند                                                    

1-جاری،جاری،ثابت                                                               

2-ثابت،جاری،جاری                                                               

3-جاری،ثابت،ثابت×                                                             

4-ثابت،جاری،جاری                                                               

4-ادام اسمیت پیشرو مکتب...بود                                        

1-پول گرایان                                                                           

2-کلاسیک×                                                                           

3-کلاسیک های جدید                                                             

2-4و3                                                                                     

5-اگر مزد پولی2برابرو سطح عمومی قیمتها 4برابر شود انگاه مزد حقیقی.......میشود                                              

1-نصف×                                                                                

2-2برابر                                                                                   

3-3برابر                                                                                   

4-4برابر                                       

6-اگر تغییر در ذخایر بانک برابر با 12000و تغییر در سپرده ها برابر با 60000واحد پول باشد ضریب افزایش در سپرده ها چقدر است؟

1-پنج×

2-بیست و پنج                                                                        

3-هفتاد و پنج                                                                         

4-صد و بیست و پنج                                                               

7-از نظر پیروان کینز سیاست مالی دارای کدامیک از اهداف زیر نمیباشد؟                                                               

1-توزیع                                                                                    

2-تثبیت                                                                                   

3-تخصیص                                                                              

4-تعدیل×                                                                               

8-نرخ طبیعی بیکاری توسط کدام اقتصاددان مطرح شد؟  

1-فیلیپس                                                                               

2-کینز                                                                                     

3-فریدمن×                                                                             

4-اسمیت                                                                               

9-ضریب افزایش بودجه متعادل برابر است با :                    

1-صفر                                                                                     

2-یک×                                                                                    

3-منفی یک                                                                          

4-دو                                                                                        

10-اگر تابع مصرف بصورتc=50+/75ydباشد،ضریب افزایش مالیات چقدر است؟                                                 

1-سه                                                                                     

2-منفی سه×                                                                        

3-یک                                                                                       

4-منفی یک                                                                            

11-مهمترین عامل د مصرف از نظر کینز......است               

1-ثروت                                                                                   

2-درامد×                                                                                

3-پس انداز                                                                             

4-هرسه                                                                                 

12-مکان هندسی ترکیباتی از نرخ بهره و درامد که به ترتیب تعادل در بازار پول و کالا را نشان میدهدچه نام دارد؟ 

1-lm-lm                                                                                 

2-is-is                                                                                     

3-lm-is                                                                                  

4-is-lm×                                                                               

13-نرخ تنزیلی که ارزش خالص طرح را برابر صفر میکند چه نام دارد؟                                                                                 

1-نرخ تورم                                                                             

2-نرخ بهره بازار                                                                       

3-بازده نهایی سرمایه×                                                         

4-نرخ تنزیل مجدد                                                                   

14-اگر سرعت گردش پول برابر 8وحجم پول برابر500/000/000/000باشد تولید ناخالص ملی اسمی برابر چه عددی است؟                                                                                     

1-چهارهزار میلیارد ریال×                                                     

2-چهارصد میلیارد ریال                                                           

3-چهل میلیارد ریال                                                               

4-چهار میلیارد ریال                                                               

15-به عقیده کلاسیکها چه چیزی تقاضای کل را در جامعه تعیین میکند؟                                                                         

1-حجم پول×                                                                         

2-مصرف                                                                                 

3-بازار کار                                                                               

4-مخارج دولت                                                                       

16-به عقیده کینز علت عمده بی ثباتی سرمایه گذاری کدام است؟                                                                            

1-نرخ بهره                                                                              

2-تغییر در سود انتظاری×                                                     

3-هزینه تولید                                                                          

4-تغییر در انتظارات تورمی                                                   

17-شخصی از زمان ترک شغلش برای رفتن به شغل دیگری 10روز بیکار مانده است این ر10وز نوعی بیکاری......است                                                                   

1-ساختاری                                                                            

2-پنهان                                                                                   

3-اصطکاکی×                                                                        

4-ادواری                                                                                

18-زمانی میگوییم که اشتغال در حالت کامل است که:      

1-عرضه کار بیشتر از تقاضای کار باشد                                 

2-بازار کار در تعادل باشد                                                       

3-عرضه کار برابر با تقاضای کار باشد                                   

4-گزینه 2و3 

19-در حالت تورم وام گیرندگان و وام دهندگان به ترتیب......میکنند                                                                     

1-ضرر-ضرر                                                                             

2-سود-ضرر×                                                                         

3-ضرر-سود                                                                            

4-سود-سود                                                                          

20-اگر تولید ناخالص ملی6000واحد،استهلاک200 واحد و خالص مالیاتهای غیر مستقیم 10 واحدباشد درامد ملی چه مقدار است؟                                                                           

1-5790×                                                                                

2-5970                                                                                   

3-5800                                                                                   

4-8500                                                                                                                                                                                   

                                                                                   

آسمان فرصت پرواز بلند است                                              ولی...                                                                                      پرسش این است                                                                    چه اندازه کبوتر باشی!                                                                                                                                                                    

                                   

                   

                                                              

                                           


                            


برچسب‌ها: نمونه سوالات اقتصاد کلان همراه با پاسخنامه,